Section

 • Om jobmeddiagnose.dk

  Jobmeddiagnose.dk er en vidensportal om psykiske lidelser og beskæftigelse. Her har vi samlet al den relevante viden, du som professionel har brug for, for bedst muligt at kunne hjælpe borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse. 


  Når beskæftigelse er det rigtige

  Det gælder for alle psykiske lidelser, at jo tidligere man kommer i behandling, des bedre bliver fremtidsudsigterne. Men tit er behandling ikke nokKun hver tredje person med en psykisk lidelse har et job , og for mange kan netop dét at gå på arbejde være en vigtig del af at kunne få det bedre igen. For de fleste mennesker, der har en psykisk lidelse, betyder dét at have en tilknytning til arbejdsmarkedet meget for deres selvforståelse, men mange finder vejen hen til et arbejde svær. Mange har ikke en uddannelse, og de fleste har svært ved at kaste sig ud i jobsøgningen og fortælle om de vanskeligheder, deres diagnose giver dem.

  Vi tror på, at en åben dialog, samarbejde og en bedre forståelse af, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse, er vigtige elementer for at kunne hjælpe borgere med psykiske lidelser tilbage i beskæftigelse.

  På jobmeddiagnose.dk finder du blandt andet konkret viden om de enkelte diagnoser og relevant lovgivning, gode råd til den svære samtale og samarbejdet med virksomhederne samt konkrete eksempler på virksomme metoder, redskaber og indsatser.


  Baggrund

  Professionshøjskolen Absalon har gennem et forløb med Køge Kommune i 2017 kortlagt, at der kunne være behov for kompetenceudvikling hos medarbejdere i kommuner, der arbejder med at få borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse. På baggrund heraf blev der udviklet et undervisningsforløb til medarbejdere, der arbejder på beskæftigelses- og socialområdet i kommunerne. I løbet af 2018 og 2019 har Professionshøjskolen Absalon afholdt kompetenceudvikling for ti af Region Sjællands kommuner, og noget af det, flest ønskede var mere praksisnær viden og vejledning i forhold til arbejdet med at få borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse. 

  Formålet med vidensportalen er derfor at stille målrettet viden om psykiske lidelser til rådighed for kommunale ledere og medarbejderes beskæftigelsesrettede arbejde med borgere med psykiske lidelser. Jobmeddiagnose.dk er rettet mod medarbejdere, der arbejder direkte eller indirekte med beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet, og kan derfor også omfatte medarbejdere på børne- og ungeområdet eller sundhedsområdet. Portalen bygger blandt andet på den viden, Professionshøjskolen Absalon genererede under udviklingen af kompetenceudviklingsforløbene, den feedback, vi fik fra kommunerne samt et omfattende vidensnotat, der afdækker nyeste forskning på området.

  Portalen er udviklet som led i projektet 'Flere borgere med psykiske lidelser i beskæftigelse', udført af Professionshøjskolen Absalon. Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og løber fra august 2017 til april 2020. Projektet er gennemført i samarbejde med Køge Kommune, Det Centrale Handicapråd, Psykiatrifonden, Institut for Menneskerettigheder og DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.