• Centrale begreber

  På denne side kan du læse mere om nogle af de centrale begereber, man kan støde på, hvis man arbejder med at hjælpe personer med psykiske lidelser i beskæftigelse. 


  De begreber, der er beskrevet er: Handicapbegrebet - - Nedsat arbejdsevne - - Uarbejdsdygtighed - - Arbejdsmarkedsparathed


  Netop de begreber fylder i lovgivning og praksis, og specielt i de kommunale jobcentre bruger man begreberne til at vurdere, hvordan blandt andet en psykisk lidelse påvirker borgerens evne til at mestre sit arbejds- og hverdagsliv.


  Alle begreberne har til fælles, at de vurderer borgerenes evner og muligheder i relation til det omkringliggende samfund. En psykisk lidelse kan derfor ud fra disse begreber aldrig blot vurderes på baggrund af lægelig dokumentation, selvom den er vigtig.


 • Handicapbegrebet

 • Arbejdsevnebegrebet og fokus på udvikling

 • Uarbejdsdygtighed

 • Arbejdsmarkeds-parathed

 • Yderligere information