Section

 • Diagnosesystemet

  I Danmark klassificerer man sygdomme med koder for diagnoser ud fra WHO´s "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (ICD-10). Ligesom med inddeling af planter eller dyr er sygdomme derfor inddelt i en trælignende struktur med hoved- og underkategorier.

  Klassifikationen bliver brugt til patientregistrering og herunder i forbindelse med indberetning til Landspatientregisteret (LPR). Der bliver brugt koder med tilhørende kodetekster, når sundhedspersonalet skal kommunikere sikkert og entydigt med hinanden og den statistik, der indhentes, bliver anvendt til flere formål - blandt andet sundhedsplanlægning og forskning.

  Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er placeret i kapitel V i ICD-10 og har koderne fra F00-F99, som er inddelt i ti overordnende grupper, hvorunder der findes cirka 450 psykiatriske diagnoser.

  Se illustration med hovedgrupperne og eksempler på psykiske lidelser under disse her:

  Diagnosesystemet


  Se hele OCD-10 klassifikationen her 


  En UD AF seks DANSKERE HAR ELLER HAR HAFT EN PSYKISK LIDELSE

  En gruppe forskere fra Aalborg Universitet har lavet en omfattende undersøgelse af forekomsten af kroniske lidelser baseret på en lang række sundhedsregistre. Undersøgelsen viser, at 15 % af befolkningen over 15 år har en eller flere psykiske lidelser. Dette stemmer godt overens med Psykiatrifondens undersøgelse (2018), som vurderer, at cirka 20 % af befolkningen i alderen 18-65 år i løbet af et år har oplevet symptomer på en eller flere psykiske lidelser.

  Om undersøgelsen
  Undersøgelsen er den største af sin art og indeholder oplysninger fra en række sundhedsregistre tilbage fra 1994 og frem, om, hvilke længerevarende kroniske lidelser, danskerne har.

  Kroniske lidelser indebærer i denne sammenhæng lidelser som varede/var forventet at vare mindst 12 måneder. Derudover er lidelserne delt ind i fire kategorier alt efter, hvor langvarig, man vurdere lidelsen til at være. I praksis bruger man disse kategorier til at bestemme, hvor mange år der maksimalt må være gået siden sidste registrering af en diagnosticering i et sundhedsregister.

  Skizofreni er eksempelvis højeste kategori, så den diagnose skal blot have været registreret én gang siden ICD-10 diagnosesystemet blev etableret i 1994 hos en person, mens svære belastnings- og tilpasningsreaktioner skal være forekommet inden for de seneste fem år hos en person, hvis det skal tælle med i opgørelsen over, om en person har lidelsen i dag (læs mere i vidensnotatet)