• Så mange har skizofreni

  I Danmark lever cirka 40.000 personer skizofreni – lidt flere mænd end kvinder. 


  Det svarer til cirka 0,8 % af befolkningen. Den typiske debutalder for skizofreni er 16-24 år – og tidligere for mænd end for kvinder. 


  Der er cirka 3.500 nye tilfælde af skizofreni per år.

  Skizofreni

  Skizofreni – eller rettere skizofrene sindslidelser – påvirker tanker, følelser og sanser. Skizofreni bryder typisk ud i ungdomsårene og kan optræde på forskellig vis fra person til person, men ofte med vrangforestillinger, hallucinationer og/eller apati.


  Hvad er skizofreni?

  Fælles for de skizofrene sindslidelser er en række karakteristiske symptomer, som ofte er meget anderledes end det, vi ellers forbinder med normale følelser og sanseindtryk.


  Det kan for eksempel være vrangforestillinger, hallucinationer og apati. Man skelner mellem forskellige former for skizofreni såsom simpel skizofreni og paranoid skizofreni.


  De skizofrene sindslidelser kan opdeles i fire hovedtyper:

  1. Paranoid skizofreni domineres af hallucinationer og vrangforestillinger.
  2. Hebefren skizofreni domineres af følelsesmæssige forandringer, blege eller utilpassede følelser og usammenhængende tale og adfærd.
  3. Kataton skizofreni domineres af katatone symptomer, som for eksempel stivnen
  4. Udifferentieret (blandet) skizofreni betyder, at man kan have fremtrædende (blandede) træk fra flere af ovenstående typer på én gang

   

  Personlighedsspaltning forbindes til tiden med skizofreni, men dette er ikke korrekt. Personlighedsspaltning hører derimod under dissociative tilstande og forstyrrelser (F44) og er derfor placeret under nervøse og stressrelaterede tilstande i ICD-10 (se mere under Diagnosesystemet).
  Kilde: Psykiatrifonden

 • Hvad indebærer det at have skizofreni?

 • Skizofreni og beskæftigelse

 • Personlige beretninger

 • Hvor kan jeg søge yderligere information?