• Virksomhedernes rolle

  Virksomhederne, både private og offentlige arbejdsgivere, spiller en central rolle, når personer med psykiske lidelser skal i beskæftigelse. Det kan både dreje sig om fastholdelse af sygemeldte og inklusion af personer på offentlig forsørgelse. Derfor fylder virksomhederne også stadig mere i jobcentrenes indsats, og virksomhederne anser i stigende grad jobcentrene som en central samarbejdspartner.


  Samarbejdet med virksomhederne er blevet langt mere centralt de seneste år, hvilket kan ses både af ændringer i lovgivningen og centralt iværksatte forsøg med fokus på ordinære timer samt virksomhedsrettede og arbejdspladsebaserde indsatser for udsatte borgere.  På Jobindsats.dk kan man se, at andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste seks måneder er steget fra 16 % i november 2008 til 33 % i november 2019 - det vil sige en fordobling i brugen af denne type indsats.


  Undersøgelser viser desuden, at virksomhederne anser jobcentrene som en vigtig samarbejdspartner og har store forventninger til, hvad jobcentrene kan gøre for dem - både i forhold til at fastholde sygemeldte i arbejde, rekruttere og inkludere dem, som står uden for arbejdsmarkedet.


  Ifølge VIVE’s undersøgelse om virksomhedernes sociale engagement fra 2016, mener over halvdelen af virksomhederne, at de har tilstrækkeligt kendskab til ordninger som fleksjobordningen, løntilskudsordningen, virksomhedspraktikker og delvise raskmeldinger. Størstedelen af virksomhederne har fået den viden fra jobcentrene. Det er dog specielt store virksomheder og offentlige arbejdspladser, der vurderer, at de kender ordningerne godt nok, hvilket peger på, at der findes et behov for at specielt mindre, private virksomheder får information og hjælp fra jobcentrene.

  Hvis man ser lidt bredere på flere undersøgelser, tegner der sig en ret klar tendens af, hvad virksomhederne forventer sig af jobcentrene. Virksomhederne peger primært på behovet for en fast kontaktperson til at hjælpe med at finde den rette person, etablere skånevilkår/udarbejde fastholdelsesplan, og at følge op på forløbet og hjælpe med at løse barrierer og problemer løbende.

 • Inklusion på arbejdsmarkedet

 • Fastholdelse på arbejdspladsen

 • Yderligere information