• Så mange har ADHD

  Mellem 3,4 % og 4,4 % af den voksne befolkning har ADHD.

  Internationale befolkningsundersøgelser peger på, at omkring 5 % af børn og unge under 18 år har ADHD, mens det gælder for mellem 3,4 % og 4,4 % af den voksne befolkning.

   

  De sidste ti år er antallet af børn og unge under 18 år med diagnosen ADHD mere end tredoblet i Danmark. I 2006 var 7.186 børn og unge således diagnosticeret med ADHD, mens der i 2016 var 25.029 børn og unge med diagnosen ADHD.


  Kilde: Psykiatrifonden

  ADHD

  Hyperaktivitet og/eller indre rastløshed, impulsive handlinger og problemer med opmærksomhed og koncentration. Det er nogle af de centrale symptomer, børn, unge og voksne kan opleve, hvis de lider af ADHD.


  HVAD ER ADHD?

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bliver betragtet som en neuropsykiatrisk lidelse, det vil sige en lidelse i hjernen.

  ADHD er en diagnose fra det amerikanske diagnosesystem DSM-5. I Danmark benyttes WHO’s diagnosesystem, ICD-10, hvor de tilsvarende relevante diagnoser er Hyperkinetiske forstyrrelser, herunder Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. Diagnoserne i både DSM-5 og ICD-10 er karakteriseret ved tre kernesymptomer; opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet.  Kilde: Psykiatrifonden


 • Hvad indebærer det at have ADHD?

 • ADHD og beskæftigelse

 • Personlige beretninger

 • Hvor kan jeg søge yderligere information?