• Hvor kan jeg søge yderligere information?

    Hvis man har mistanke om, at man selv eller ens familiemedlem lider af ADHD, bør man opsøge sin egen læge. Den praktiserende læge kan foretage en forhåndsvurdering af, om diagnosen er sandsynlig, og vurdere, hvilken form for behandling der skal til. Afhængigt af symptomernes sværhedsgrad og personens funktionsniveau i øvrigt (familiemæssige ressourcer, arbejde, uddannelse med mere) skal der tages stilling til, om medicin og psykosocial intervention er nødvendigt. I mange tilfælde vil en henvisning til en psykiater være hensigtsmæssigt, ligesom der i nogle tilfælde vil være brug for, at socialforvaltningen bliver involveret.

    Nogle voksne vil have glæde af at opsøge en psykolog med speciale i kognitiv adfærdsterapi og der få kognitiv træning. For de fleste vil der være tale om livslange udfordringer, som man kan afhjælpe eller mildne ved en psykosocial indsats, og som kan reduceres med medicinsk behandling.

    Med den rette støtte og behandling, såvel psykosocialt som medicinsk, kan langt de fleste mennesker med ADHD fungere i dagligdagen. De fleste kan komme til at trives både socialt og fagligt, i privatlivet sammen med deres børn og andre pårørende og på arbejdsmarkedet.