• Personlige beretninger

  Martin med ADHD fik job gennem et IPS-forløb

  Martin på 37 år med ADHD havde før IPS-forløbet aldrig haft et job i længere end et par uger; og var på vej mod en førtidspension. Et år efter forløbet er afsluttet, er Martin nu i et fleksjob hos VVS En Gros. Det lykkedes for Martin, fordi IPS-konsulenten så det rigtige match og Martin har oplevet en arbejdsplads, hvor han kunne være sig selv og blev imødekommet på sine behov, uden at føle sig presset. Det har givet ham noget at stå op til og et overskud til at klare hverdagens opgaver med madlavning og oprydning, og ikke mindst har det givet ham en god nattesøvn.

  Indehaveren af VVS En Gros Steffen Larsen Smidt sagde som udgangspunkt ja til at tage Martin i praktik, fordi han synes de havde et ansvar, men med en grundig forberedelse og opstart blev de også betrygget i, at Martin kunne passe ind og IPS konsulenten stod parat til at støtte op om Martins forløb.

  Steffen mener, at det er den gensidige tillid og respekt samt medarbejdernes opbakning som har betydet, at Martin har vokset i stillingen. Steffen mener desuden, at det har været afgørende, at de har startet ud med at fokusere på at opbygge Martins selvværd og inkludere ham i det sociale fællesskab på virksomheden.

  IPS-konsulenten Gyda Otzen fortæller, at hun ikke kunne finde Martins hans drømmejob som geolog, men i stedet for det næstbedste, nemlig at få nogle trygge rammer at arbejde under. Gyda fokuserede først på at lære Martin at kende og hjælpe ham fortælle positive historier om sig selv. Derefter fandt Gyda frem til VVS En Gros som det gode match, hvor der var plads til at Martin kunne udvikle sig i sit eget tempo og på sine egne betingelser. Gyda talte løbende med Martin i starten, men med tiden tog Martin selv ansvaret og Steffen blev en rollemodel for Martin.

  Læs mere om Martins historie her. Blandt andet om, hvordan arbejdspladsen tog imod ham, og hvordan IPS-konsulenten hjalp Martin.

  Læs mere om IPS under Metoder og redskaber