Section

  • HVAD BETYDER DET FOR BESKÆFTIGELSEN AT HAVE EN PSYKISK LIDELSE?

    Mange af oplysningerne på denne side stammer fra vidensnotatet: Hvad betyder psykiske lidelser for beskæftigelse, og hvordan kommer flere i job? Vidensnotatet er udarbejdet som baggrund for udviklingen af denne portal og tager udgangspunkt i nyeste forskning inden for området. Du finder vidensnotatet nederst på denne side samt under Baggrund og formål.