• Så mange har autisme

  Cirka 1 % af befolkningen og flere mænd end kvinder har en autisme spektrum forstyrrelse.

  Der er sket en meget markant stigning i antallet af diagnosticerede med en autisme spektrum forstyrrelse over de sidste 20 år. 


  Stigningen skyldes dog først og fremmest ændringer i rapporteringspraksis, der alene tegner sig for 60%. Øget opmærksomhed og tidligere opsporing kan også have haft betydning for stigningen, og omfanget af den reelle stigning i antallet af patienter er derfor uklart.

  Autisme

  Autisme, eller autismespektrumforstyrrelse som man ofte kalder det i dag, er en medfødt psykologisk udviklingsforstyrrelse, der rammer cirka 1 % af befolkningen. Man kan ikke se, hvis et menneske har autisme, men autisme medfører en anderledes måde at opleve verden på, der giver udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge og kommunikere med andre mennesker.


  HVAD ER AUTISME?

  Autisme spektrum forstyrrelser er en række psykologiske udviklingsforstyrrelser, der giver udfordringer for evnen til socialt samspil, kontakt og kommunikation med omverdenen. Vanskelighederne hænger sammen med en nedsat evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. I mange tilfælde vil der også være sprogforstyrrelser, både for det talte og det forståede sprog, og adfærdsforstyrrelser i form af stereotype gentagne aktiviteter og meget begrænsede interesser.  Nogle mennesker med en autisme spektrum forstyrrelse har en begrænset evne til at lære og følger ikke den udvikling, andre mennesker gennemgår, men forbliver på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau.

  Med den rette hjælp bliver mennesker med autisme spektrum forstyrrelser ofte bedre til at håndtere sociale situationer og kommunikation, hvilket giver en væsentligt lettere dagligdag. Man kan derfor sagtens opnå en høj livskvalitet som voksen med en autisme spektrum forstyrrelse. Mennesker med autisme spektrum forstyrrelser er ofte gode til at fordybe sig og særdeles detaljeorienterede.

  Autisme spektrum forstyrrelser spænder over infantil autisme, atypisk autisme og hvad der tidligere blev kaldt for aspergers syndrom. De forskellige diagnoser har varierende sværhedsgrad, ligesom der også kan være store individuelle forskelle.


  Kilde: Psykiatrifonden

 • Hvad indebærer det at have autisme?

 • Autisme og beskæftigelse

 • Personlige beretninger

 • Hvor kan jeg søge yderligere information?