• ADHD og beskæftigelse

  For personer med ADHD er det kun lidt over en tredjedel, der har fuldført en højere uddannelse end grundskolen, mens cirka en ud af tre er i beskæftigelse.

  Sundheds- og Ældreministeriet har undersøgt uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning for personer som har haft kontakt til psykiatrien i 2016. Undersøgelsen viser, at kun lidt over en tredjedel af personer med ADHD havde fuldført en højere uddannelse end grundskolen, hvilket er det laveste niveau for samtlige opgjorte diagnoser. 

  Alligevel er personer med ADHD i beskæftigelse på samme niveau som andre med psykiske lidelser. Det vil sige, at cirka 30 % er i arbejde[1]  Læs Sundheds- og Ældreministeriet analyse ”Demografiske og socioøkonomiske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrien”  her


  [1] Opgørelsen af beskæftigelse indebærer også ledige. Det vil sige personer, som står uden for arbejdsmarkedet, men som umiddelbart er parate til at tage et arbejde.

  • ADHD-foreningen om arbejdsliv

   Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at få – og især at fastholde – et godt job. Det kan der være mange årsager til fx, at der er uklare forventninger og aftaler med arbejdsgiveren, at kravene til jobbet ikke svarer til de færdigheder, borgeren har, eller at hverdagsliv som helhed rummer så mange udfordringer, at det kan være svært også at passe et job. ADHD foreningen anbefaler:

   • Konkretiser udfordringerne i forhold til jobbet. ADHD-foreningen har udviklet et skema som man kan udfylde sammen med borgeren
   • Find strategier, som kan løse udfordringer. ADHD-foreningen har beskrevet råd og strategier her
   • Sig til arbejdsgiveren, hvad der virker for dig. ADHD-foreningen har lavet en pjece til virksomheder om at skabe gode rammer for en person med ADHD
   • Husk også styrkerne. Mange med ADHD går til jobbet med en entusiasme, der kan sprede energi og arbejdsglæde hos andre. Det er heller ikke ualmindeligt, at mennesker med ADHD er kreative.


   ADHD-foreningen har desuden udarbejdet en håndbog for sagsbehandlere, og en hjemmeside om at have ADHD og være på arbejdsmarkedet.


  • Mestringsindsats til personer med ADHD

   Allerød, Lolland og Odense Kommune har i perioden 2016-2019 afprøvet den evidensbaserede sociale indsats R&R2-ADHD (Reasoning and Rehabilitation, version 2, målrettet ADHD).  R&R2-ADHD bygger på kognitiv adfærdstræning og har til formål at forbedre deltagernes kompetencer til at tackle de udfordringer, de oplever i deres dagligdag.

   R&R2-ADHD er et tre-måneders kursus, som består af 15 gruppesessioner. Mellem hver session mødes deltageren med en såkaldt PAL (Participants Aid for Learning); en slags mentor, der hjælper med at omsætte det lærte til egen dagligdag. Indsatsen træner deltagernes kognitive og sociale færdigheder og deres kompetencer til at tackle hverdagens udfordringer.

   Evalueringen af projektet viser, at borgere, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever fremgang i forhold til både ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Det fremgår også, at borgerne i højere grad kommer i beskæftigelse og uddannelse, samt reducerer deres brug af kontanthjælp og andre lignende ydelser end en kontrolgruppe.

   Læs mere om ADHD-indsatsen på Socialstyrelsens hjemmeside