• Hvad indebærer det at have ADHD?

  Hyperaktivitet og/eller indre rastløshed, impulsive handlinger og problemer med opmærksomhed og koncentration. Det er nogle af de centrale symptomer, børn, unge og voksne kan opleve, hvis de lider af ADHD.

  • Symptomer på ADHD

   Symptomerne på ADHD opstår som regel inden for de første fem leveår og kan karakteriseres ved adfærdsmæssige symptomer i form af:

   • Opmærksomhedsproblemer. For eksempel kan personen have svært ved at opretholde deres opmærksomhed på arbejdsopgaver, de kan have svært ved at lytte efter, og mange bliver nemt distraheret af tanker eller udefrakommende stimuli.
   • Hyperaktivitet. For eksempel kan personen have svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen, ligesom de ofte taler meget. Hyperaktivitet er dog mest fremtrædende i barndommen, men svær hyperaktivitet i barndommen kan i ungdoms- og voksenlivet ændre sig til en vedholdende indre følelse af rastløshed og nervøsitet.
   • Impulsivitet. For eksempel kan personen have svært ved at vente på, det bliver deres tur, de afbryder ofte og udviser risikoadfærd.

   Derudover er evnen til at regulere sin (målrettede) adfærd forringet hos personer med ADHD. Det betyder, at personen ofte vil have svært ved at organisere, planlægge og gennemføre aktiviteter, ligesom der er en tendens til manglende vedholdenhed i aktiviteter. 

   Desuden kan der i nogle tilfælde også ses motoriske vanskeligheder og vanskeligheder med bevægelse samt vanskeligheder ved at regulere følelser og motivation. Som følge af lidelsen og de problemer, den medfører, fx i forhold til uddannelse og arbejde, ses det ofte, at mennesker med ADHD lider af lavt selvværd.

   Personer med ADHD har ofte også andre psykiske lidelser eller problemer. Det kan dreje sig om autisme-spektrum-forstyrrelser, antisocial adfærd, følelsesmæssige problemer, selvskade og misbrug samt uddannelsesmæssige problemer og vanskeligheder med beskæftigelse, parforhold og/eller kriminalitet. Desuden er angst- og depressionssymptomer hyppigt forekommende sammen med ADHD.

   årsager til adhd

   Der findes ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor ADHD opstår. Tilstanden skyldes højst sandsynligt en kombination af arvelige og miljømæssige faktorer, men også den samfundsmæssige udvikling nævnes som en mulig forklaring på, hvorfor flere og flere synes at udvise symptomer på ADHD. Arvelighed menes dog at være den primære årsag til at en person får ADHD.

   Behandling af adhd

   Behandling af voksne med ADHD kan både bestå af medicinsk behandling og ikke-medicinsk behandling samt en kombination af disse i form af for eksempel psykoedukation (grundig orientering og undervisning om lidelsen) og kognitiv adfærdsterapi, som har til formål, at patienten lærer at forstå og dermed bedre håndtere sin lidelse. Patienter, som har svære gener af deres symptomer tilbydes som udgangspunkt medicin.

   Da mange voksne med ADHD også lider af angst og/eller depression, kan det være gavnligt at behandle med medicin, der afhjælper symptomer og gener fra alle lidelser og gerne i kombination med psykoedukation og/eller kognitiv adfærdsterapi.

   For personer, der udover ADHD har problemer med social funktionsnedsættelse, misbrug og/eller jobrelaterede problemer, kan for eksempel jobcentre og misbrugscentre varetage en del af behandlingen og støtten. Det er hensigtsmæssigt, at der er et samarbejde mellem alle, der er involveret i støtten og behandlingen, og at ansvaret for indsatserne er placeret tydeligt.


   Kilde: Psykiatrifonden