• Hvad indebærer det at have skizofreni?

  Symptomer

  Symptomer på skizofreni er: 

  1. Tankeforstyrrelser
  2. Forestilling om ydre kontrol eller styring af tanker, følelser eller bevægelser
  3. Hallucinationer (for eksempel stemmer, der taler og kommenterer)
  4. Vrangforestillinger af bizar karakter
  5. Negative symptomer såsom udtalt mangel på energi, initiativløshed, sprogfattigdom eller udtalt mangel på følelser
  6. Katatone fænomener (for eksempel bevidsthedssvækkelse, indtagelse af påfaldende kropsholdning eller voldsom motorisk uro)

  For at have skizofreni, skal mindst ét af følgende symptomer være til stede i mindst én måned:
  Tankeforstyrrelser (tankeekko, tankepåførsel, tanketyveri, tanketransmission), forestilling om ydre kontrol eller styring af tanker, følelser eller bevægelser, hørehallucinationer (for eksempel omtalende eller kommenterende stemmer), vrangforestillinger af bizar karakter.

  Eller man skal have mindst to af disse symptomer i mindst én måned: 
  Vedvarende hallucinationer, udtalte formelle tankeforstyrrelser, for eksempel dannelse af nye ord eller ulogisk opbyggede sætningskæder (inkohærens), katatone fænomener (for eksempel bevidsthedssvækkelse, indtagelse af påfaldende kropsholdning eller voldsom motorisk uro), negative symptomer såsom udtalt mangel på energi, initiativløshed, sprogfattigdom eller udtalt mangel på følelser.

  Depression, angst og misbrug forekommer ofte hos personer med skizofreni. En undersøgelse har vist, at over halvdelen af patienter med skizofreni har mindst én psykisk sygdom ud over skizofreni.

   

  Årsager

  Årsagen til skizofreni er en kombination af arv og miljø – og der foreligger mange teorier om risikofaktorer. Der er foretaget mange undersøgelser af miljøets betydning for udviklingen af skizofreni. Blandt faktorer, hvor forskerne har fundet en sammenhæng med udvikling af skizofreni er lav fødselsvægt, iltmangel under fødslen, brug af cannabis og høj alder hos faderen.

   

  Behandling

  Behandling af skizofreni kan være både farmakologisk med anti-psykotisk medicin og psykologisk behandling både med (neuro)kognitiv terapi til patienten og som familieterapi, der også inddrager de pårørende.

  Skizofreni er en meget alvorlig sygdom, men heldigvis kommer mere end hver femte sig fuldstændigt og lever uden behandling eller symptomer. Yderligere en tredjedel kan leve et aktivt liv ligesom andre uden at være indlagt eller på institution.

   

  Pjece om Skizofreni og behandling
  Læs mere om skizofreni og hvordan den kan behandles i pjece fra Region Midtjylland her