• Hvad indebærer det at have bipolar lidelse?

  Symptomer

  Bipolar lidelse er karakteriseret ved to eller flere episoder med enten mani, hypomani (mindre udtalt mani) eller depression, hvoraf mindst den ene er mani eller hypomani.

  Tegn på en manisk episode kan være:

  1. Opstemthed eller eksaltation over en længere periode (1 uge eller længere)
  2. Høj energi og hyperaktivitet
  3. Rastløshed og uro, hvor man let lader sig distrahere
  4. Behov for at snakke hele tiden, og tankerne flyver i alle retninger
  5. Nedsat søvnbehov
  6. Irriteret over for sine omgivelser og ofte reagerer med vrede


  Ved en depressiv episode er de væsentligste symptomer:

  1. Nedtrykthed
  2. Nedsat lyst
  3. Nedsat energi
  4. Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  5. Tanker om død eller selvmord
  6. Koncentrationsbesvær

   

  Årsager

  Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor en person udvikler bipolar lidelse eller hvad årsagen hertil er. Der er bred enighed om, at årsagen er en kombination af genetiske og familiære risikofaktorer i samspil med stressende begivenheder af biologisk, psykologisk eller social art - eksempelvis betændelsestilstande og traumatiske oplevelser. Bipolar lidelse er en af de psykiske sygdomme, hvor den arvelige komponent menes at have størst betydning for at udvikle sygdommen.

  Herudover har årstiderne en indflydelse på opblussen af symptomer, således er indlæggelser for maniske episoder hyppigst om foråret og sommeren, mens indlæggelser for depressive episoder oftest forekommer om vinteren.

  Mange personer med bipolar lidelse oplever en forringet livskvalitet.  Især under de depressive episoder kan de nære relationer og de sociale forhold være belastede og forårsage nedsat arbejdsevne. Alvorligheden understreges af, at der sammenlignet med den generelle befolkning forekommer 20-30 gange så mange selvmord blandt personer med bipolar lidelse.

  Den genetiske sårbarhed medfører samtidig, at man er disponeret til at udvikle en række andre psykiske lidelser. Når man har en bipolar lidelse ses det derfor ofte også andre psykiske lidelser for eksempel forårsaget af (mis)brug af stoffer, angstlidelser, ADHD og personlighedsforstyrrelser.

   

  Behandling

  Behandlingen af bipolar lidelse er ofte kompliceret og langvarig. Grundelementerne i behandlingen består af psyko-edukation, behandling med medicin (eksempelvis Litium) og psykoterapeutisk behandling.