• Hvad indebærer det at have depression?

  Symptomer

  Tegn på depression kan være:

  1. Nedtrykthed og tristhed over en længere periode uden at kunne pege på en årsag   
  2. Manglende motivation og energi 
  3. Selvbebrejdelse og skyldfølelse
  4. Manglende selvtillid
  5. Følelse af meningsløshed
  6. Koncentrationsbesvær  
  7. Social isolation
  8. Sover og/eller spiser for meget eller for lidt
  9. Selvmordstanker
  10. Alkoholmisbrug

  Fysiske smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed kan være de første tegn på en begyndende depression. Angst er ofte også et centralt symptom ved depression og er tit forbundet med stress. Nogle gange kan en depression vise sig ved en tendens til at være opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og til at bebrejde omgivelserne. Den kan også vise sig ved et stigende brug af alkohol (selvmedicinering).

  I forbindelse med meget alvorlige depressionstilstande kan man få psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger.

  Depression ses ofte sammen med andre psykiske lidelser, blandt andet angst, skizofreni og borderline. Depression kan også optræde sammen med alvorlige fysiske lidelser som for eksempel diabetes, kræft og hjertesygdom.

   

  Årsager

  Man kan få en depression, når en sårbarhed falder sammen med ydre belastninger. Man kan være født med et sårbart sind og have tilbøjelighed til ængstelse eller depression. Arvelighed spiller således en vis rolle. Hvis depressioner "løber" i slægten, har man større risiko for at få en selv. Sårbarheden kan dog også skabes gennem livet. En depression kan udløses af:

  1. Alvorlig fysisk sygdom
  2. Dødsfald blandt de nærmeste
  3. Livsændringer som fyring, flytning eller skilsmisse
  4. Konflikter i familien eller på arbejdet
  5. Langvarig stress

   

  Behandling

  Støttende samtaler, samtaleterapi eller psykoterapi anbefales som behandling til personer med let og moderat depression. Fysisk træning kan bruges i kombination med den gængse behandling. Ved moderat til svær depression kan det være gavnligt med medicinsk behandling eventuelt i kombination med psykoterapi.

  Der findes forskellige former for psykologisk behandling, der har vist sig virksom over for depression. Det drejer sig for eksempel om kognitiv terapi, problemløsningsterapi og interpersonel terapi. Meta-kognitiv terapi er en nyere terapiform, som også har vist sig effektiv over for depression.


  Kilde: Psykiatrifonden