• Hvad indebærer det at have borderline?

  Symptomer

  Personer med borderline har et eller flere af følgende symptomer:

  1. Impulsivitet
  2. Ustabilt humør
  3. Pludselige vredesudbrud
  4. Usikker selvopfattelse
  5. Sårbarhed over for kritik.
  6. Selvskade
  7. Intense og ustabile forhold til andre
  8. Stort kontaktbehov

  Det kan være vanskeligt at diagnosticere borderline, fordi patienter sjældent går til lægen med beklagelser over deres egen personlighed. Derfor handler det oftere om følgesygdomme, såsom angst og depression, som må håndteres før borderline kan diagnosticeres og behandles (hør mere i podcast om borderline nederst på denne side).

  Nogle undersøgelser har vist, at personer med borderline ofte lider af andre psykiske sygdomme, herunder angstsygdomme, alkohol- eller stofmisbrug, depression samt PTSD, som også minder en del om borderline.

   

  Årsager

  Der er flere årsager til, at nogle mennesker udvikler personlighedsforstyrrelsen borderline. Det kan både være biologiske, psykiske og sociale faktorer samt et samspil af disse. Undersøgelser har også vist, at sygdommen har en vis arvelighed.

  Nogle undersøgelser har vist, at personer med borderline har biologiske forandringer i visse dele af hjernen og ændringer i hjernens biologiske processer. Traumer forårsaget af negative begivenheder i barndommen er blandt de psykosociale faktorer, som har betydning for udviklingen af borderline.

   

  Behandling

  Borderline kan behandles med forskellige former for psykoterapi. Psykoterapi er en fællesbetegnelse for samtaleterapi, hvor patienten ved hjælp af terapi opnår indsigt i psykiske problemer, som man derfra kan håndtere og løse. 

  Blandt de terapiformer, der har vist sig effektive over for patienter med borderline kan nævnes skemafokuseret terapi, mentaliseringsbaseret terapi, kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT).

  En del af behandlingen kan også være psykoedukation. Psykoedukation er en uddannelse i egen sygdom, så personen derigennem kan få redskaber til og bedre muligheder for at håndtere lidelsen.

   

  Overlæge fortæller om Borderline i podcast

  Hør podcast med overlæge Danilo fra Psykoterapeutisk Ambulatorium, som fortæller om, hvad det indebærer at have, diagnosticere og behandle borderline her