• Borderline og beskæftigelse

  Chefpsykolog fra Psykiatrifonden fortæller om, hvordan man som sagsbehandler bedst kan møde en borger med en personlighedsforstyrrelse (se også under Gode råd om borgermødet)

  I en film fortæller chefpsykolog fra Psykiatrifonden om, at en personlighedsforstyrrelse handler om, at man er anderledes end den måde et gennemsnitsmenneske føler, handler og oplever på. Problemet opstår, når personen har svært ved at klare hverdagen og oplever modstand fra andre. Personer med en personlighedsforstyrrelse har brug for at blive mødt af:

  1. Forståelse og rummelighed
  2. En rolig og tydelig person

  Det kan være svært, da mødet med en borger med eksempelvis borderline kan kalde bestemte følelser frem, og derfor kan det være godt at tale med kollegaer om mødet.


  Om at møde en borger med personlighedsforstyrrelse
  Se film om mødet med en borger med en personlighedsforstyrrelse her