• Hvad indebærer det at have PTSD?

  Symptomer

  Personen med PTSD genoplever ofte den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne, som drømme eller mareridt. Han eller hun føler oftest et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed. Nogle oplever hyppige episoder af tankemylder eller uforståelige og ukontrollerbare følelser. Symptomerne kan betyde, at personen ikke kan kende sig selv og dermed kan føle et tab af identitet.

  Der ses ofte en psykisk overfølsomhed: Personen kan være irritabel, bliver let forskrækket, vred eller aggressiv, har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt. For nogle PTSD-ramte giver tilstanden også fysiske symptomer, for eksempel i form af muskelsmerter og hovedpine. Nogle oplever tilmed delvise hukommelsessvigt, særligt over for den traumatiske begivenhed. For mange får PTSD konsekvenser for de nære relationer og evnen til at fungere som forælder.

  Omkring halvdelen af dem, der har fået stillet diagnosen PTSD, har også diagnosen depression, og der er en høj andel af personer, der lider af PTSD, som også er alkohol- eller stofafhængige eller har et misbrug. Det hænger formentlig sammen med forsøg på selvmedicinering for PTSD-symptomerne.

   

  Årsager

  Den primære årsag til PTSD er oplevelsen af en stærkt belastende og traumatisk begivenhed. Man kan se en sammenhæng mellem styrken og varigheden af den traumatiske begivenhed og sværhedsgraden af PTSD. Hos personer, der har været udsat for flere traumatiske begivenheder, må udviklingen af PTSD forstås som reaktion på den samlede traumehistorik, selvom det ofte er en bestemt hændelse, der er den udløsende faktor for lidelsen.

   

  Behandling

  Personer der udviser symptomer på PTSD bør søge hjælp tidligt, da tilstanden uden en effektiv behandlingsindsats kan udvikle sig til kronisk PTSD. PTSD kan behandles med en række forskellige psykoterapeutiske behandlinger eller med antidepressiv medicin af typen SSRI.

  Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi har vist den største effekt. Derudover har kognitiv adfærdsterapi, psykologisk stresskontrolbehandling, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) og Somatic Experiencing vist sig virksomme mod PTSD.

  Veteraner vil i de fleste tilfælde kunne få behandling gennem Forsvarets eget netværk af psykologer og det krise- og katastrofepsykiatriske tilbud.

   

  Film om, hvad PTSD indebærer, og hvad man kan gøre ved den:
  Se forskellige korte film fra Psykiatrifonden om, hvad PTSD indebærer, og hvad man kan gøre ved den her

   

  Pjece om symptomer på og behandling for PTSD

  Se pjece fra Veterancenteret om symptomer på og behandling for PTSD her
  Kilde: Psykiatrifonden