• PTSD og beskæftigelse

  Erfaringer med arbejdsmarkedsrettet indsats til veteraner med PTSD

  De sidste fem-seks år er der sket væsentlige fremskridt i indsatsen over for veteraner med PTSD.  Der er nu tre specialiserede behandlingsklinikker i landet mod tidligere kun én. 
  Mulighederne for at få anerkendt PTSD som arbejdsskade er forbedret, og stadig flere får udbetalt erstatning.  Forsvarets Veterancenter har oprustet med flere socialrådgivere, psykologer, mentorer og beskæftigelsesrådgivere, og en snes kommuner har ansat veterankoordinatorer, som kan bistå veteranerne med at finde vej i det kommunale hjælpeapparat.

  Men trods alle anstrengelser er der stadig mange veteraner, der har en hverdag præget af social isolation, angst, søvnproblemer, misbrug, sikkerhedsadfærd eller oplevelse af meningsløshed.


  Projekt tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv

  Der er dog gode erfaringer fra Projekt Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv. Projektet har i perioden fra november 2015 til februar 2017 tilbudt en sammenhængende, socialt rehabiliterende indsats til en gruppe på 24 veteraner, der har været i behandling for PTSD. Ideen med projektet har været at lette presset på veteranerne, ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kan lægges i den anden vægtskål - dér hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid skal vokse.


  Erfaringer fra Projekt Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv
  Video
  Fire veteraner fortæller en del af deres historie. Se video om, hvordan det kan være at have PTSD, og hvad det kan betyde at få en indsats som i projektet: "Tættere på arbejdsmarkedet med et godt arbejdsliv". Se videoen her

  Hæfte
  Hæftet "Bedre hverdag for veteraner med PTSD" udgivet af Handicapidrættens Videnscenter, handler om erfaringerne fra projekt “Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv. Læs hæftet her