• IPS

  Indsatsen er rettet mod personer med svære psykiske lidelser, såsom skizofreni, affektiv bipolar lidelse eller tilbagevendende depression, som er tilknyttet det psykiatriske behandlingssystem. 

  Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er oprindeligt udviklet i USA, men har vist sig virksom i mange forskellige lande og kontekster.Den danske version af IPS, som er afprøvet i et forsøg gennem Region Hovedstaden, baserer sig på syv principper:

  1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
  2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet
  3.   Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet
  4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling
  5. Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg
  6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det
  7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde


  Hvordan foregår IPS?

  Indsatsen i forsøget består af en IPS-konsulent, der bistår borgerne med hurtigst muligt at finde en arbejdsplads eller uddannelse og derefter tilbyder mentorstøtte baseret på psykiatrisk viden, koordinering af borgerens sagsforløb på tværs af systemer, støtte til at fastholde job efter at job er opnået, samt give tilbud om virksomhedsrettede indsatser. Jobsøgning baserer sig på deltagerens egne præferencer, og støtten varer så længe, der er behov for det. Den beskæftigelsesrettede indsats koordineres endvidere tæt med borgerens psykiatriske behandlingsforløb. I forsøget afprøvede man både den traditionelle version af IPS-indsatsen, såvel som en model, hvor IPS-indsatsen er suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder, også kaldet IPS+. Begge indsatser viste sig effektive i forhold til at få deltagerne i job og uddannelse (se mere under Hvilke indsatser virker).

  IPS er implementeret og i drift i flere kommuner i Danmark, for eksempel i Hjørring, Silkeborg, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, København og Frederiksberg. Der er tale om en metode som kan appliceres i varierende former og med forskellig organisatorisk ophæng. Man ser eksempler på selvstændige IPS-teams (Hjørring og København), hvor andre har valgt, at integrere deres IPS-indsats i deres arbejdsrehabiliteringsprogram (Frederiksberg), og IPS-Vestsjælland, som samtidig har valgt et samarbejde på tværs med deltagelse fra flere kommuner (Kalundborg, Slagelse og Holbæk).


  HØR AMANDA FORTÆLLE OM, HVORDAN HUN MED IPS KOM I PRAKTIK, PÅ TRODS AF SIN SKIZOFRENI


  • IPS-indsatsen på Vestsjælland som eksempel

   Samarbejdet på IPS-Vestsjælland tager afsæt i det enkelte jobcenter og psykiatriens nuværende organisering. Pointen er, at samarbejdet og opgaven placeres inden for de eksisterende strukturer og sektorer. Derved bliver IPS-indsatsen en integreret del af organisationsstrukturen og den daglige drift i både jobcentret og i psykiatrien. IPS er normalt forankret i jobcentrene, men kan også være forankret i socialpsykiatrien med kombineret mentor og virksomhedskonsulentfunktion (Holbæk-modellen).

   Én tværgående koordinator
   Samarbejdet i IPS-Vestsjælland faciliteres af én tværgående koordinator og projektleder som er bindeled mellem de mange aktører i henholdsvis kommuner og i psykiatrien. IPS-Vestsjælland har desuden tre fælleselementer i form af uddannelse, supervision og sparring omkring IPS-konsulenterne. Alle øvrige aktiviteter omkring IPS-indsatsen foregår lokalt hos jobcentret, i form af samarbejde med de enkelte IPS-kandidater, med virksomhederne og ved det løbende samarbejde med de psykiatriske behandlere. Fælleselementerne består af uddannelse til IPS-konsulenterne. Dertil kommer supervision hver anden måned for IPS-konsulenterne og sparringsmøder af halvanden times varighed hver måned.

   IPS-konsulenterne kan samarbejde med egne virksomhedskonsulenter om opgaven (Kalundborg-modellen), eller IPS-konsulenterne kan fungere som både rådgivere og virksomhedskonsulenter (Slagelse-modellen). IPS-konsulenterne kan både have myndighedsansvar i sagen og/eller koordinere sagen med den rette myndighedssagsbehandler – dette afhænger af målgruppefordeling og den kommunale organisering. Erfaringerne viser på den måde at man kan organisere IPS-indsatsen forskelligt ud fra følgende parametre: 

   • IPS-indsatsen kan være mere eller mindre integreret i den eksisterende psykiatriske indsats.
   • IPS-konsulenterne kan varetage mere eller mindre af myndighedsansvaret og samarbejdet med virksomhederne.

  • Hør IPS-konsulenter fortælle om samarbejdet med henholdsvis borgeren, virksomhederne og psykiatrien


   Samarbejdet med borgeren   Samarbejdet med virksomhederne   Samarbejdet med psykiatrien


  • Yderligere information

   Læs mere om det danske forskningsprojekt om IPS her

   Download film fra Kalundborg Jobcenter om IPS-indsatsen her

   Læs om cases angående brug af IPS-metoden her