• Peer-støtte

  Mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery, kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen for andre mennesker med psykiske lidelser. Det kaldes peer-støtte, og både udenlandske og de danske erfaringer med peer-støtte er gode.

  Peer-støtte er både en effektiv metode at hjælpe personer med psykiske lidelser, men også en vej ind på arbejdsmarkedet for personer med psykiske lidelser, som er kommet langt i deres recovery-proces og derfor kan blive såkaldte erfaringseksperter.

  I perioden 2014-2018 er der sket en afprøvning af forskellige modeller for lønnet og frivillig peerstøtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser. Forsøget er gennemført i psykiatrien i Region Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland i samarbejde med Københavns, Rudersdal, Helsingør, Roskilde, Lejre, Aarhus, Randers og Viborg Kommune.

  Afprøvningen har fokuseret på, hvor langt personerne blev hjulpet i deres recoveryproces. Forsøget er derfor også evalueret ud fra vigtige tværgående elementer for recovery-processer, også kaldet CHIME, der dækker over: Connection, Hope, Identity, Meaning og Empowerment (se mere under Recovery). 

  Erfaringerne fra afprøvningerne er, at de borgere og patienter, som modtager peer-støtte, oplever et forbedret socialt netværk, større forbundethed, mindre stigmatisering og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder. Peer-støttemodtagerne beskriver også en oplevelse af generel større kontrol med livet, og at de derigennem har fået et blik på egne ressourcer og muligheder. Derfor oplever peer-støttemodtagerne også en høj grad af fornyet håb for egen recovery-proces.

  Peer-støttegiverne/erfaringseksperterne oplever en tilsvarende afstigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder samt et generelt løft i kompetencer - særligt i forhold til arbejdsmarkedet.

  Organisationerne, som anvender peer-støtte, oplever en øget forståelse for borgerens perspektiv og mindre skelsætning mellem borgere og behandlingssystem.

  • Yderligere information

   Læs om forsøg med brug af peerstøtte i regioner og kommuner her

   Besøg Peer-Netværket Danmark, som blandt andet udbyder kurser for kommunale og regionale medarbejdere og ledere om peer-støtte, her

   Læs om, hvordan Jan fik et job på grund af sin diagnose som erfaringsekspert her