• Støtte i beskæftigelse - SE

    Flere forsøg viser, at personer med psykiske lidelser bliver bedst integreret på arbejdmarkedet med en arbejdspladsbaseret/virksomhedsrettet indsats. Der er dog kun evidens for, at det virker ved forsøg med såkaldt ”Supported employment” (SE). Principperne i SE følger Place-and-train-modellen, hvor deltagerne bliver støttet i at komme direkte i job, typisk i funktioner, som ikke kræver nogen uddannelse eller særlig oplæring. Støtten løber kontinuerligt, hvor deltagerens færdigheder bliver trænet, efter man er startet på jobbet. Det er en inkluderingsproces, hvor den grundlæggende forståelse er, at læring og udvikling af kundskaber bedst foregår i social interaktion med andre - for eksempel på en arbejdsplads eller i et studiemiljø. 

    Tanken er derfor meget enkel. Man lærer bedst, hvis man hurtigst muligt sættes i nogle af de arbejdssituationer, man kan komme ud for på det ordinære arbejdsmarked. Men erkendelsen er også, at man kun får noget positivt ud af at stå på tæer, hvis man samtidig får individuel hjælp og støtte fra en person, som løbende kan støtte én i denne proces.

    I det danske beskæftigelsessystem har man gode muligheder for at skabe en indsats med ”støtte i beskæftigelse” for personer med psykiske lidelser. Det drejer sig specielt om mentorstøtte, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og personlig assistance. Disse fire centrale redskaber giver nemlig adgang til at tilrettelægge en individuel arbejdspladsbaseret indsats med personlig støtte både før og efter en eventuel ordinær ansættelse (se mere på denne portal under Kompensation og beskæftigelsesindsats).

    Mange virksomheder får som udgangspunkt ret stor hjælp fra jobcentrene, men flere har forventninger om en endnu mere opsøgende og aktiv hjælp. Virksomhederne peger primært på behovet for en fast kontaktperson til at hjælpe med at finde den rette person, etablere skånevilkår samt at følge op på forløbet og hjælpe med at løse barrierer og problemer løbende (se mere under Virksomhedernes rolle).