• Lær at tackle

    Lær at tackle job og sygdom (LTJS) er en mestringsindsats for personer med langvarigt sygefravær på grund af fysiske eller psykiske lidelser. 

    Hvordan foregår LTJS?
    LTJS er en kortvarig mestringsindsats, der består af 15 timers undervisning fordelt på seks uger. Undervisningen gennemføres af to frivillige instruktører, og kurset sigter først og fremmest mod at lære den enkelte borger selv at mestre sin sygdom, samt at tilegne sig redskaber til at kunne vende tilbage til arbejdet. Der findes også kurser målrettet personer med angst og depression.

    Når man ser på effekten af LTJS er det vigtigt at se på, om ventetiden for kurserne er lang eller kort. For mange af kurserne er ventetiden lang, og det forøger faktisk tiden på ydelsen bredt set, men ser man på betydningen af LTJS for personer med kort ventetid, har indsatsen en positiv effekt for beskæftigelse. Det samme gælder for personer, som før kurset havde lave forventninger til, hvad de ville kunne håndtere (lav self-efficay). Det lader derfor til, at LTJS-kursusforløb vil have gavnlige effekter, hvis man fjerner ventetiden, og benytter dem til personer med lave forventinger til, hvad de kan håndtere på forhånd.


    Læs mere om Lær at tackle-kurserne her