• Fælles faglig refleksion

    Det kan være næsten umuligt at skabe en recept eller skabelon for den gode samtale. Noget, man dog ved har en positiv effekt er reflekterede medarbejdere, der har mod og ressourcer til kontinuerligt at udfordre sig selv og hinanden i bestræbelsen på at kvalificere mødet med borgeren. Derfor er det godt, at man som kommune finder en fælles, faglig refleksion om, hvad der sker i samtalerummet, med henblik på at skabe en bedre borgerkontakt.

    Det kan gøres på utallige måder, og én af dem er refleksionsmodellen Lån et øre. Modellen går ud på, at man i fællesskab drøfter udskrifter fra konkrete samtaler – blandt andet med fokus på, hvordan det konkrete arbejdsmarkedsperspektiv italesættes mellem borgeren og sagsbehandleren.

    I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at en stor del af samtalerne i en jobcenterkontekst omhandler "systemets" rammer for indsatsen. Det er derfor en god ide, at man som sagsbehandler i jobcentret taler med borgeren om de forskellige organisatoriske og lovgivningsmæssige krav, der stilles til borgeren.

    Derfor kan det være ekstra vigtigt, at man som sagsbehandler reflekterer over, hvordan "systemets" krav kan gøres meningsfulde for borgeren. I visse tilfælde kan en del af formålet med borgerkontakten derfor være at hjælpe borgeren med at navigere i "systemet".    Læs mere om refleksionsmodellen Lån et øre i artiklen: Sociologisk samtaleanalyse som potentiale for fællesfaglig refleksion i Tidsskriftet Uden for nummer