• Forstå borgerens diagnose og begrænsninger

    En spørgeskemaunersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viser, at mange borgere med handicap ønsker at blive forstået og inddraget mere. Borgerene ønsker, at sagsbehandlerne ved mere om deres sygdom, diagnose og de begrænsninger, der følger med (læs undersøgelsen her). Forskning på handicapområdet viser endvidere, at hverken ledere eller sagsbehandlere i jobcentrene har nok fokus på de enkelte handicapgruppers behov og viden om diagnoser.

    En del af forklaringen kan være, at man i jobcentrene arbejder meget med borgerens individuelle arbejdsevne, men der kan også være god viden at hente ved at bruge tid på at sætte sig ind i og tale med borgere om deres diagnose. Diagnoser siger langt fra alt om, hvilke begrænsninger en person har, men kan pege på nogle relevante problemstillinger, som man skal være opmærksom på.

    Erfaringerne fra Empowermentprojektet viser desuden, at borgerne ofte selv bedst ved, hvordan deres diagnose konkret påvirker deres arbejds- eller hverdag, hvilket kun understreger vigtigheden af at lytte til borgeren og forstå borgerens diagnose og begrænsninger (læs mere her).    Læs mere om forskning i handicapområdet i beskæftigelsespolitiken her