• Tro på og tillid til, at borgeren kan komme i beskæftigelse

  Tro på borgerens jobmuligheder, når de virker realistiske
  I Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) har man fundet frem til, at sagsbehandlernes tro på borgerens beskæftigelsesmuligheder har stor betydning i forhold til, om det lykkes. Kun lidt over 1 % af de borgere, hvor sagsbehandleren ikke tror på, at de kommer i beskæftigelse, kommer rent faktisk i beskæftigelse. For de borgere, hvor sagsbehandleren tror på, at de kommer i beskæftigelse, lykkes det for 27 %.

  Denne forskel kan ikke forklares ud fra alder, køn eller andre målbare parametre, så den bunder derfor enten i nogle faktorer, som sagsbehandleren kan observere i mødet med borgeren eller i selve sagsbehandlerens tro på borgerens beskæftigelsesmuligheder. Det er altså værd at holde sig for øje som sagsbehandler, at ens positive forventninger måske kan smitte af på borgeren. Men man skal dog være opmærksom på, at kun en meget lille del af udsatte borgere kommer i beskæftigelse inden for et år (cirka 6 % af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere). Som sagsbehandler skal man derfor udvise tro på borgernes jobmuligheder - men kun når man vurderer dem som realistiske.

  Tag borgerens tro på egne jobmuligheder alvorligt
  Som sagsbehandler skal man tage borgerens vurdering af egne jobmuligheder og evne til at håndtere jobfunktioner alvorligt. Mange undersøgelser viser nemlig, at borgerens egen vurdering af og tro på deres evne til at komme tilbage i arbejde (også kaldet self-efficacy) i høj grad kan bruges til at forudsige deres mulighederne for at vende tilbage til arbejdet (se mere i vidensnotat).

  Det bakkes også op af erfaringerne fra Empowermentprojektet, der viser, at udsatte borgere ofte vurderer deres helbred på baggrund af konkrete erfaringer med, hvad de kan eller ikke kan i en arbejdssituation. Positive erfaringer med at løse arbejdsopgaver kan på den måde rykke ved deres egen vurdering af deres helbred og progression. Det er derfor vigtigt, at, man som sagsbehandler i udgangspunktet tager borgerens egen vurdering af jobmuligheder og evne til at håndtere jobfunktioner alvorligt. Det kan i samme ombæring være en god ide at arbejde med at skabe succesoplevelser for dem i konkrete arbejdssituationer, så de får en større tro på deres arbejdsevne (læs mere her).  Læs mere om BIP-projektet her