• Progressionsmålinger

  Et centralt begreb i beskæftigelsessystemet er progression. Progression betyder i denne sammenhæng til at beskrive, hvor meget borgeren udvikler sig i forhold til at komme tættere på at komme i beskæftigelse. 

  Progressionsmålinger kan både bruges som et redskab til opfølgning og dialog. Det kræver, at sagsbehandler og borger har et fælles redskab og visuelt udtryk, de kan tage udgangspunkt i, når de skal se på, hvordan det går og er gået siden sidste opfølgning. Det kan være desillusionerende, når borgeren ikke oplever progression i en længere periode. Derfor er det vigtigt, at progressionsmålingerne også kan indfange de små udviklingsskridt.

  I Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) har man udviklet 11 indikatorer, som har vist sig velegnede til både dialog, men også til at måle, hvor langt borgeren er fra arbejdsmarkedet:

  11 indikatorer for progressionsmåling  Beskæftigelsesindikatorprojektet er kun ét bud på, hvilke indikatorer man kan arbejde med. Der findes en del andre redskaber.

  Læs mere om BIP-projektet her

  Her kan du finde eksempler på progressionsredskaber