• Det bedste skøn

    I filmen, Det bedste skøn, viser vi nogle af de udfordringer, medarbejdere i den kommunale forvaltning kan møde i deres arbejde, når de har med borgere med psykiske lidelser at gøre. Forventninger og retningslinjer fra mange forskellige instanser støder ofte sammen, og det kan gøre det svært at navigere i for den enkelte medarbejder. Situationen i filmen er sat på spidsen, men den kan oplagt bruges som et redskab til at skabe debat og refleksion om kompleksiteten i arbejdet i kommunale forvaltninger.

     
     


    Det bedste skøn bygger på grundig research, forskningsbaseret viden og indsamling af data fra praksis. Selve filmproduktionen er sket i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af socialrådgivere, ledere og medarbejdere på social- og beskæftigelsesområdet og Det Centrale Handicap Råd for at sikre filmens faktualitet, relevans og genkendelighed.