• Bipolar lidelse og beskæftigelse

  Sundheds- og Ældreministeriet har undersøgt uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning for personer som har haft kontakt til psykiatrien i 2016.

  Undersøgelsen viser, at lidt under 70 % af personer med bipolar lidelse havde fuldført en højere uddannelse end grundskolen, hvor det for befolkningen generelt var en smule højere, det vil sige lidt over 70 %. Derved klarer personer med bipolar lidelse sig relativt godt i forhold til andre personer med psykiske lidelser, hvor kun lidt over halvdelen har fuldført en uddannelse over grundskoleniveau.

  Selvom personer med bipolar lidelse ikke adskiller sig noget særligt fra befolkningen angående uddannelsesniveau, er kun cirka 30 % i beskæftigelse[1], hvilket cirka er det samme for personer med psykiske lidelser generelt.

  Dette billede bekræftes af en undersøgelse fra 2016 lavet af Depressionsforeningen blandt 492 mennesker med bipolar lidelse, hvor 70 procent oplevede ikke at have samme muligheder for at få et arbejde som andre. Undersøgelsen viste også, 60 % enten har holdt sygdommen skjult, ligesom 58 % føler sig begrænset af andres fordomme om lidelsen. Der kan derfor være behov for at modvirke stigmatisering af lidelsen gennem en oplysning om, hvad den egentlig indebærer, samt om at man godt kan arbejde, når man har bipolar lidelse.

  Under Personlige beretninger kan man netop se eksempler på dette, hvoraf et handler om Mynte, og kommer fra Depressionsforeningens medlemsblad: ”Balance” nr. 2 fra 2016. Her kan man også kan læse mere om deres undersøgelse.

  En analyse lavet af KL i 2017, der handler om udviklingen i andelen i beskæftigelse og på uddannelse for psykiatriske patienter i årene fra 2010-2015 viser dog, at beskæftigelsen stiger hastigt for personer med bipolar lidelse. Den er altså steget med knap 20 % i perioden.


  Læs Sundheds- og Ældreministeriet analyse ”Demografiske og socioøkonomiske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrien”  her

  Læs KL's analysenotat her



  [1] Opgørelsen af beskæftigelse indebærer også ledige. Det vil sige personer som står uden for arbejdsmarkedet, men som umiddelbart er parate til at tage et arbejde.