• Hvad indebærer det at have stress?

  Symptomer

  Der er stor forskel på, hvordan vi reagerer på de belastninger, vi møder, og hvor hurtigt vi opdager, at noget er galt. Der findes mange forskellige symptomer på stress. Her er en liste, som opdeles i adfærdsmæssige, psykiske og fysiske symptomer. Graden og hyppigheden af symptomerne fortæller noget om, hvor stresset man er.


  Adfærdsmæssige kendetegn

  1. Søvnløshed
  2. Manglende engagement
  3. Nedsat handlekraft
  4. Aggressivitet
  5. Irritabilitet
  6. Ubeslutsomhed
  7. Glemsom
  8. Fraværende
  9. Øget brug af stimulanser, som for eksempel kaffe, cigaretter og alkohol
  10. Øget sygefravær
  11. Mindre social


  Psykiske kendetegn

  1. Ulyst
  2. Træthed
  3. Hukommelsesbesvær
  4. Rastløshed
  5. Nedsat/ dårligt humør
  6. Manglende overskud
  7. Grådlabil
  8. Følsom og letpåvirkelig
  9. Grubler og spekulerer
  10. Indadvendt


  Fysiske kendetegn

  1. Sultforstyrrelser
  2. Hjertebanken
  3. Hovedpine
  4. Svedeture
  5. Smerter
  6. Indre uro
  7. Appetitløshed
  8. Hyppige infektioner
  9. Forværring af kronisk sygdom