• Stress og beskæftigelse

  Metoder og redskaber til håndtering af stress

  Under Metoder og redskaber kan du finde flere bud på, hvilken tilgang man kan bruge over for personer med stress. Det drejer sig om:

  1. IBBIS-modellen, som er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere blandt andet med stress (inspireret af IPS)
  2. Åben og rolig, som er et meditationsbaseret holdforløb til personer med stress
  3. Arbejdspladsbaseret individuel og gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi

   

  Psykiatrifondens fem gode råd om at vende tilbage til arbejdet efter stress

  Når en medarbejder eller en kollega kommer tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding, er det nødvendigt at tage særligt hensyn og skabe fleksible rammer. Det tager tid at komme op i fulde omdrejninger igen, og medarbejderen har brug for ekstra line og hensynstagen i starten. Her følger fem gode råd fra Psykiatrifonden til, hvordan kollegaer og medarbejdere kan hjælpes tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding.

  1. Hurtigere tilbage, end man tror
  Selvom det kan virke ulogisk, skal en medarbejder typisk hurtigere tilbage til jobbet, end man tror. Det betyder naturligvis ikke ved fuld styrke, men hvis medarbejderen ikke kommer tilbage rimeligt hurtigt, kan det være svært at mærke, om den stressramte har fået det bedre. Hvor hurtigt, en medarbejder skal tilbage, kommer naturligvis an på, hvor stressramt medarbejderen har været – det kan være både dreje sig om dage, uger eller måneder.

   2. Fleksible rammer
  Medarbejderen, der har været ramt af stress har brug for fleksible rammer på jobbet. Medarbejderen skal gradvist lemmes tilbage i stillingen i forhold til ansvar og mængden af opgaver. Det er også en god ide at tilbyde medarbejderen at starte på nedsat tid og gradvist arbejde sig op på fuld tid i takt med, at medarbejderen får det bedre.

   3. Giv brugbar og konstruktiv kritik
  En medarbejder, der har været ramt af stress har brug for konstruktiv kritik, så vedkommende kan få et velfungerende arbejdsliv igen. Konstruktiv og brugbar kritik handler om at turde påpege de positive såvel som negative ting på en ordentlig måde over for medarbejderen. Det handler om at se hele medarbejderen, så man har en reel mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige mønstre og arbejdsgange.

   4. Gå aldrig tilbage til en fuser
  Hvis mængden og typen af arbejdsopgaver er præcist de samme, som før stresssygemeldingen, vil medarbejderen sandsynligvis gå ned med stress igen. Derfor skal man se på medarbejderens opgaver og klæde medarbejderen  på til at klare opgaverne, så mønstret bliver brudt. Det kan for eksempel ske ved at omfordele nogle opgaver, ændre på deadlines og ved at drøfte arbejdspladsens visioner og strukturer, og skabe dialog om, hvordan stress kan undgås.

   5. Hav tålmodighed
  Det er nemt at falde i fælden, hvor man som kollega og leder glemmer, at en medarbejder lige er kommet tilbage fra en stress-sygemelding, og at personen ikke er ved fuldt vigør. Det kræver tålmodighed fra kollegaer og ledelse  – og tit tager det længere tid, end man tror, før en stressramt er tilbage i højeste gear. Forståelse for medarbejderens situation er afgørende for en sikker og gradvis tilbagevenden til arbejdet.