• IBBIS

  IBBIS-modellen er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere. 

  Modellen er inspireret af IPS-metoden og omfatter to lodtrækningsforsøg, som er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det første forsøg omfattede sygedagpengemodtagere med stress, angst depression, tilpasningsreaktion og udbrændthed og er gennemført i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri samt Københavns, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune. Resultater fra forskningsprojekterne er endnu ikke publiceret.

  Det andet forsøg omfatter personer med stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser eller funktionelle lidelser og foregår i Københavns og Aarhus kommune i samarbejde med regionens psykiatri. Konkret fungerer IBBIS-modellen ved, at sundhedsfagligt personale (regionalt ansatte care managers) og kommunalt ansatte beskæftigelseskonsulenter sidder sammen i kommunale lokaler, og på den måde sikrer IBBIS-teamet, at den enkelte sygemeldte borger får en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

  IBBIS-teamet er tilknyttet en fast stab af sundhedsfaglige specialister fra regionen: en udredningsansvarlig psykiater, en behandlingsansvarlig psykolog samt sociallæge. Den daglige ledelse bliver varetaget af en beskæftigelsesfaglig koordinator i jobcentret.

  Formålet
  Formålet er, at støtte borgeren i at komme tilbage til arbejdet eller opnå kontakt med det ordinære arbejdsmarked. Da indsatsen er styret af den enkelte borgers behov, giver man indsatsen så længe det er nødvendigt, men samtidig bliver der ikke givet en indsats i længere tid eller af større omfang end nødvendigt (stepped-care princippet).

  • Yderligere information

   Læs mere om det første IBBIS-forsøg her

   Læs mere om IBBIS II her