• Personlig assistance

  En undersøgelse fra VIVE viser, at tre ud af fire personer med handicap (både psykiske og fysiske) ikke kender ikke til muligheden for at få en personlig assistent til at hjælpe dem med at varetage et job. Dette er på trods af, at det er en ordning, som hjælper mange med at få og fastholde et job.

  Personlig assistance bliver bevilget ifølge lov om kompensation til handicappede i erhverv  til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand. Lønmodtagere skal her forstås bredt, som både medarbejdere i ordinære stillinger, fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik og seniorjob.

  Den personlige assistent bliver ansat af virksomheden i op til 20 timer om ugen ved en fuldtidsansættelse og hjælper personen med funktioner, som den pågældende har brug for særlig personlig assistance til, på grund af funktionsnedsættelsen.

  Man kan ikke få tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet ikke er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Det betyder, at personen skal kunne varetage hovedfunktionen i jobbet uden personlig assistance.

  Den personlige assistent kan dog godt løse forskellige praktiske arbejdsopgaver for personen og støtte personen i at varetage jobbet. En personlig assistent kan støtte en person med en psykisk lidelse på en lang række måder. For eksempel ved:

  1. Etablering af faste rutiner og arbejdsgange
  2. Skabe afgrænset beskrivelse og delmål for opgaveløsning
  3. Planlægning af opgaver afstemt med aktuel tilstand
  4. Gentagen instruktion og løbende igangsætning af nye opgaver
  5. Løbende tilsyn og opfølgning på kvalitet af opgaveløsning
  6. Coaching og feedback på arbejdsdagen
  7. Hjælpe til at indgå i sociale sammenhænge og håndtere konflikter
  8. Håndtere forandringer