• Hjælpemidler

  Tilskud til hjælpemidler til personer med handicap kan gives både i forbindelse med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i forbindelse med ordinær beskæftigelse og selvstændig virksomhed. Hjælpen kan gives i form af tilskud til arbejdsredskaber, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsændringer.

  For at få bevilget hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det en betingelse, at:

  1. Hjælpemidlet ikke normalt er tilgængeligt på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
  2. Udgiften er større, end hvad man kan forvente at arbejdsgiveren betaler
  3. Hjælpemidlet er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
  4. Hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

  Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger hos jobcentret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan blive bevilget som udlån eller tilskud.

  Hjælpemidler til personer med psykiske lidelser kan eksempelvis være i form af digitale redskaber som kan hjælpe personen med:

  1. Skabe struktur og overblik
  2. Instruktion og vejledning
  3. Selvindsigt, målretning og træning
  4. Påmindelser
  5. Mindfulness

  • Yderligere information

   Læs mere om, hvordan du hjælper borgeren med at finde og bruge digitale redskaber her

   Hjælpemiddelbasen kan du læse om, hvilke hjælpemidler som kan benyttes til personer med forskellige psykiske lidelser

   Læs mere om hjælpemidler under Kompensation og beskæftigelsesindsats