• Lær at tackle

  Lær at tackle job og sygdom (LTJS) er en mestringsindsats for personer med langvarigt sygefravær på grund af fysiske eller psykiske lidelser. LTJS er en kortvarigt mestringsindsats, der består af 15 timers undervisning fordelt på seks uger. Kurset er udviklet med inspiration fra velafprøvede mestringskurser, der omhandler angst og depression samt kroniske smerter.

  Undervisningen varetages af to instruktører, der har modtaget et 4-dages instruktørkursus. Mindst en af instruktørerne er tidligere sygedagpengemodtager, der har formået at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet trods langvarig sygdom.

  Et bærende teoretisk element i LTJS er self-efficacy, der er udviklet inden for psykologien. Self-efficacy er et udtryk for en persons tiltro til egne evner på et givet område, der inden for beskæftigelsesområdet kan forstås som tiltroen til, at man kan håndtere konsekvenser af sygdommen, så man er i stand til at vende tilbage til arbejde.

  Kurset sigter først og fremmest mod at lære den enkelte borger selv at mestre sin sygdom samt at tilegne sig redskaber til at kunne vende tilbage til arbejdet. På kurset arbejdes der blandt andet med:

  1. Redskaber til håndtering af psykiske symptomer
  2. En ny arbejdsidentitet
  3. En aktiv indsats og dialog med arbejdsgiver, jobcenter og kollegaer
  4. Brug af netværk
  5. Problemløsning
  6. Formulering og løbende evaluering af ugentlige handleplaner

  Evalueringen af kurset har vist, at det medvirker til højere self-efficacy og bedre beskæftigelse, når der ikke var ventetid til kurset.

  • Yderligere information

   Lær at tackle har fået sin egen hjemmeside, hvor man som patient kan finde frem til, hvor i landet, der afholdes lær at tackle-kurser. Det drejer sig både om Lær at tackle job og sygdom, men også Lær at tackle angst og depressionskurser, som også udbydes online. Lær mere her

    Se video om, hvad kursisterne siger om Lær at tackle angst og depressionskurserne her