• Arbejdspladsbaserede indsatser

  Hvordan foregår arbejdspladsbaserede indsatser? 
  Arbejdspladsbaserede indsatser foregår helt eller delvist på en arbejdsplads.

  Indsatserne består i langt de fleste tilfælde af flere tiltag, som koordinering af forløbet, en gennemgang af arbejdsforhold, at arbejdsgiveren bliver inddraget og at arbejdsforholdene bliver tilpasset borgenen - blandt andet ved at nedsætte arbejdstiden. Der findes evidens for, at arbejdspladsbaserede indsatser, herunder delvise raskmeldinger, virker for sygemeldte generelt og til dels for personer med mentale helbredsproblemer. Det lader derudover til, at indsatser i sundhedsvæsenet får en bedre effekt, hvis arbejdsgiveren bliver inddraget. 

  I det danske beskæftigelsessystem har man gode muligheder for at skabe en arbejdspladsbaseret indsats for personer med psykiske lidelser. Det drejer sig specielt om brug af delvise raskmeldinger, mulighedserklæringer, dialog med arbejdsgiveren om en fastholdelsesplan og en personlig assistent (se mere på denne portal under Kompensation og beskæftigelsesindsats).

  Hvad siger virksomhederne?
  Flere interview- og spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder viser, at mange virksomheder som udgangspunkt får ret stor hjælp fra jobcentrene, men at de har forventninger om en endnu mere opsøgende og aktiv hjælp. Virksomhederne peger primært på behovet for en fast kontaktperson til at hjælpe med at etablere og udarbejde en fastholdelsesplan, samt at følge op på forløbet og hjælpe med at løse barrierer og problemer løbende (se mere på denne partal under Virksomhedernes rolle).