• Mening

    Et vigtigt element i en recoveryproces er at personen finder mening med sit liv, i forhold til de psykiske vanskeligheder personer har oplevet. Dette vil ofte være en meget personlig proces, som professionelle ikke kan styre, men dog bidrage til og understøtte. Det kunne eksempelvis handle om at borgeren modtog terapi, herunder kognitiv terapi såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Arbejdspladsbaseret individuel og gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi har da også vist sig effektivt i forhold til arbejdsfastholdels af beskæftigede sygemeldte med stress, angst og affektive lidelser.

    Det kunne også dreje sig om anden personlig støtte såsom mindfulness, coaching eller mentorstøtte. Som sagsbehandler kan man naturligvis også hjælpe borgeren finde mening under samtaleforløb, men hvis man vil sikre en mere vedvarende støtte, kunne man hjælpe borgeren med at finde ud af, hvem i deres netværk som kunne støtte denne personlige rejse.